Informacja dotycząca odstąpienia od umowy na wywóz odpadów komunalnych przez firmę TAMAX

Informacja dotycząca odstąpienia od umowy na wywóz odpadów komunalnych przez firmę TAMAX

Szanowni Państwo,
W dniu wczorajszym odstąpiłem od umowy na wywóz odpadów komunalnych przez firmę TAMAX z terenu Gminy Iwanowice. Odstąpienie ma charakter natychmiastowy, co oznacza, że z dniem 11 marca 2020 r. firma Tamax nie powinna świadczyć usług w naszej gminie.
Odstąpienie nastąpiło zgodnie z paragrafem 7 ust. 1 pkt 1 umowy FK.272.16.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. „zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach”.
Istotna zmiana okoliczności to zdarzenia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Planując i organizując system gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020 Gmina Iwanowice opierała się na złożonych przez firmę TAMAX Raportach z wykonania usługi za miesiące listopad i grudzień 2019 r. W Raportach tych TAMAX wykazał, że np.: ilość odebranych odpadów o kodzie 15 01 02 wyniosła 3,60 Mg (listopad) i 4,10 Mg (grudzień). Następnie – odpady o kodzie 15 01 07 odebrano w listopadzie w ilości 4,90 Mg, w grudniu w ilości 5,10 Mg. Na tych danych Gmina Iwanowice opierała kalkulację wysokości opłat za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości. W dniu 10 lutego br. wpłynęły do Urzędu Gminy Korekty Raportów z miesięcy listopad i grudzień 2019 r. gdzie drastycznie wzrosła ilość odebranych odpadów o wskazanych powyżej kodach. I tak: odpady o kodzie 15 01 02 wykazano w miesiącu listopadzie w ilości 54,10 Mg, odpady o kodzie 15 01 07 w ilości 40,40 Mg. W grudniu ilości te kształtowały się następująco: odpady o kodzie 15 01 02 – 54,10 Mg, odpady o kodzie 15 01 07 – 40,60 Mg.
Powyższe wskazuje, iż Gmina Iwanowice winna ponownie skalkulować system gospodarowania odpadami komunalnymi i powtórzyć procedurę udzielenia zamówienia publicznego podmiotowi zewnętrznemu. Łącznie w miesiącu listopadzie 2019 r. zebrano 71,48 Mg odpadów, w grudniu 32,30 Mg a już w styczniu 2020 r. 330,27 Mg (to jest ponad 330 ton). Do przetargu Gmina, w oparciu o wskazywany tonaż, przyjęła 1 500,00 Mg odpadów, czyli 125,00 Mg miesięcznie.
Kwota za cały rok zgodnie z umową miała wynosić 1 275 004,80 zł. Obecne opłaty za odbiór odpadów wynoszą w Gminie Iwanowice 17 zł za 1 do 4 osoby i 15 zł za każda następną. Przy odbiorze takiej ilości odpadów jak podał TAMAX w styczniu 2020 r. czyli: 330,27 Mg x 12 miesięcy = 3 963,24 Mg kwota za cały rok wyniosłaby: 3 963,24 Mg x 850 zł/Mg = 3 368 754,00 zł. Aby skalkulować system Gmina musiałaby podnieść opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości: 35 zł za 1 do 4 osoby i 32 zł za każda następną.
Powyższe okoliczności wskazują jednoznacznie na zaistnienie przesłanek do skorzystania przez Gminę z możliwości odstąpienia od umowy.
Warto zaznaczyć, iż Gmina wielokrotnie sygnalizowała wątpliwości i zastrzeżenia związane z wykonywaniem przez TAMAX przedmiotowej umowy w miesiącu styczniu i lutym 2020 r. Potwierdza to rozległa korespondencja, w której TAMAX był wzywany do wyjaśnień dotyczących ilości odpadów czy do udostępnienia Gminie dostępu do portalu internetowego umożliwiającego kontrolę trasy przejazdu pojazdów. Pomimo wezwań do przedkładania informacji nt. wagi odbieranych odpadów firma TAMAX nie wyraziła zgody na ważenie pojazdów przed i po odbiorze odpadów co uniemożliwiło Gminie weryfikację podawanych danych.
Podsumowując, odstąpienie od umowy ma charakter niezwłoczny. W najbliższym czasie przekażemy Państwu informację na temat zwrotu kubłów, które są własnością firmy TAMAX. Proszę, jeśli to możliwe o niezapełnienie tych kubłów odpadami zmieszanymi. Jeszcze w tym tygodniu będziemy Państwu dostarczać nowe pojemniki, które w części będą własnością Gminy Iwanowice. Szczegółowa informacja na temat odbioru odpadów po rozwiązaniu umowy z firmą TAMAX przedstawiam w osobnym piśmie.

Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice

Poprzedni Finał VIII edycji Turnieju Mistrzowie Białego Orlika na PGE Narodowym
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek