Informacja dotycząca remontów w budynku szkoły w Damicach

Informacja dotycząca remontów w budynku szkoły w Damicach

W związku z nieprawdziwymi informacjami publikowanymi na stronach internetowych szkoły w Damicach dotyczącymi przedłużającego się remontu w budynku tej szkoły wyjaśniam co następuję:

1) Gmina Iwanowice w oparciu o ekspertyzę przygotowaną na zlecenie Organu prowadzącego szkołę w Damicach zleciła opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku szkoły w zakresie dostosowania go do wymogów bezpieczeństwa. Zakres robót przewidziany w projekcie budowlanym był na bieżąco konsultowany z Organem prowadzącym i obejmował: montaż oświetlenia ewakuacyjnego, wymianę drzwi wewnętrznych w kotłowni, montaż okna oddymiającego w klatce schodowej, montaż czujników wykrywania dymu, wymianę drzwi wewnętrznych strychu, wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, wydzielenie klatki schodowej jako wewnętrznej strefy pożarowej, wymianę klapy włazowej na strych, montaż hydrantów wewnętrznych, demontaż okładziny sufitu na drodze ewakuacyjnej w piwnicy oraz pomalowanie sufitu, demontaż okładziny ściennej, uzupełnienie tynku i pomalowanie ścian.

Organ prowadzący szkołę w Damicach na żadnym z etapów przygotowania projektu nie wnosił zastrzeżeń do zakresu planowanych prac. Całkowity koszt inwestycji (wraz projektem) wyniósł ok 130 000 zł (Organ prowadzący zwrócił za 2016 r. ok. 105 000 zł dotacji, którą Gmina przeznaczyła na tą inwestycję).

2) Decyzję o pozwoleniu na budowę Starostwo Powiatowe wydało w dniu 23 czerwca 2017 r.

3) W dniu 26 czerwca br. ogłoszono zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy i mimo ogłoszeń w internecie, rozesłania oferty do 7 firm budowlanych (Organ Prowadzący szkołę w Damicach także szukał wykonawcy) nikt do 30 czerwca br. nie złożył oferty.

4) W dniu 30 czerwca br. ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe, które rozstrzygnięto w dniu 6 lipca br. Na drugie zapytanie wpłynęła jedna oferta z firmy Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych – Paweł Kozieł. Umowa została podpisana w dniu 17 lipca 2017 r. a termin zakończenia prac miał nastąpić w dniu 18 sierpnia 2017 r.

5) W dniu 11 sierpnia br. Wykonawca złożył wniosek o aneks do umowy o wydłużenie terminu zakończenia inwestycji do 31 sierpnia br. tłumacząc to dodatkowym zakresem robót w zakresie wyrównania ścian w salach lekcyjnych.

Na etapie rozpoczynania przebudowy doszło do sporu z Organem prowadzącym co do usuwania paneli podłogowych ze ścian w salach lekcyjnych. Ekspertyza i projekt budowlany nakazywały usunąć panele podłogowe ze wszystkich pomieszczeń gdzie się znajdują, gdyż jest to materiał łatwopalny. Organ prowadzący twierdził, że ma zgodę (strażaka?) na pozostawienie paneli w salach lekcyjnych. Wykonawca chciał otrzymać taką zgodę na piśmie. W związku z tym, że jej nie otrzymał przystąpił do usuwania paneli ze wszystkich pomieszczeń, gdzie się znajdowały. Ściany, które były przykryte panelami miały zostać pomalowane. Po ściągnięciu paneli okazało się, że jest to niemożliwe, gdyż ściany są bardzo krzywe, a w niektórych miejscach brak jest tynku. W związku z tym Wykonawca w porozumieniu z Gminą Iwanowice, o czym był poinformowany także Organ prowadzący, podjął decyzję o zakupie paneli ogniotrwałych, posiadających stosowny atest i wyłożył nimi pomieszczenia sal lekcyjnych.

6) W dniu 22 sierpnia br. miał nastąpić odbiór budynku przez strażaka z PSP, aby pomieszczenia mogły być użytkowane przez uczniów. W trakcie odbioru okazało się, że wyłącznik przeciwpożarowy prądu nie znajduje się na zewnątrz budynku, jak to zostało opisane w ekspertyzie, lecz wewnątrz budynku oraz nie zadziała bezpiecznie system oddymiania, bowiem nie można wyłączyć prądu w budynku w trakcie pożaru. Ponadto instalacja elektryczna w piwnicy grozi samozapłonem. Stare kable aluminiowe były jedynie przykryte panelami podłogowymi. Okazało się także, że organ prowadzący szkołę nie posiada przeglądu wyłącznika przeciw pożarowego, który zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) powinien być przeprowadzany w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

7) W związku z zaistniałą sytuacją Gmina Iwanowice podjęła decyzję o zleceniu robót dodatkowych Wykonawcy w zakresie: wymiany układów pomiarowych na zewnętrzne zgodnie z ZE; wymianę instalacji elektrycznej od pomiaru do włącznika przeciw pożarowego – 50 mb; wymianę włącznika przeciw pożarowego wraz z uziemieniem; wymianę instalacji elektrycznej od włącznika pożarowego do tablicy głównej – 12 mb; remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w ciągu komunikacyjnym do kotłowni. Na sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia br. radni przeznaczyli na ten cel kwotę 20 000 zł. W dniu 31 sierpnia Wykonawca podpisał kolejną umowę, w której zadeklarował wykonanie ww. prac do 8 września br. Na ten dzień planowany jest także ponowny odbiór budynku przez strażaka z PSP. Jeśli nastąpi odbiór inwestycji, to w dniu 11 września br. uczniowie będą mogli rozpocząć naukę w szkole.

8) Za organizację roku szkolnego odpowiada organ prowadzący. Szkołę w Damicach prowadzi Pan Tadeusz Basiak a nie Gmina Iwanowice. W dniu 24 sierpnia br. Wykonawca wziął na siebie odpowiedzialność i pisemnie oświadczył, że z dniem 4 września br. mogą się rozpocząć się zajęcia w przedszkolu. Nie jest prawdą, że Gmina Iwanowice deklarowała przedłożyć podobne oświadczenie pozwalające na uruchomienie przedszkola z dniem 4 września br. Gmina Iwanowice nie ma prawa wydawać takich deklaracji do czasu odbioru budynku przez odpowiednie służby. Decyzja co do uruchomienia przedszkola w terminie 4 września br. należy wyłącznie do Organu prowadzącego. Ponadto, pragnę zwrócić uwagę, że to nie Gmina Iwanowice sfinansowała wyłożenie ścian w budynku szkoły łatwopalnymi panelami podłogowymi. Nie ma takiej faktury w Referacie Finansowo-Księgowym. Organ prowadzący nie chce natomiast przyznać się: kiedy, kto i z jakich pieniędzy sfinansował te prace.

9) Zgodnie z umową użyczenia budynku to Organ prowadzący jako Biorący w użyczenie od momentu przekazania mu przedmiotu użyczenia odpowiada za jego stan wobec instytucji kontroli takich jak: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (§ 9 pkt 1) oraz wszelkie naprawy bieżące, których dokonanie stanie się konieczne w trakcie trwania niniejszego stosunku użyczenia przeprowadzi Biorący w użyczenie na własny koszt. Biorący w użyczenie ponosić będzie nadto wszystkie koszty wynikające z korzystania z przedmiotu użyczenia przez czas trwania niniejszej umowy (§ 7 pkt 1).

10) Wydłużające się remonty są czymś normalny w procesie budowlanym. Powody tej sytuacji mogą być różne: opieszałość wykonawcy ale też dodatkowe roboty nie przewidziane na etapie planowania inwestycji. Gmina Iwanowice jako inwestor nie odpowiada za terminowe wykonanie inwestycji. To są obowiązki wykonawcy. Gmina, zgodnie z umową może m.in. ukarać wykonawcę za nie wywiązywanie się ze swych obowiązków. I takie zabezpieczenie w umowach zawieranych przez Gminę Iwanowice jest stosowane. Kilka lat temu, za poprzedniego wójta była realizowana termomodernizacja budynku szkoły i uruchamiano punkt przedszkolny w Widomej. Ocieplenie budynku zostało zrealizowana z prawie 2 miesięcznym opóźnieniem (prace te zakończono w trakcie roku szkolnego w październiku) a punkt przedszkolny został odebrany przez strażaka i PINB pod koniec września. Dzieci do przedszkola poszły z prawie miesięcznym opóźnieniem. Czy przypominacie sobie Państwo jakieś awantury z tego powodu? Zadaniem organów prowadzących powinno być w pierwszej kolejności rzetelne wyjaśnienie problemu, a nie podgrzewanie atmosfery i napuszczania rodziców do atakowania Urzędu Gminy. Na zebraniu z rodzicami w Damicach usłyszałem, że celowo przedłużam remont w budynku szkoły gdyż … chcę ją zamknąć. Pewnie za chwilę się okaże, że to ja położyłem panele podłogowe na ścianach szkoły i namówiłem strażaka aby nie dokonał odbioru prowadzonej tam przebudowy. Zamiast wymyślania coraz większych bzdur proponuję zadbać o szkołę i rzetelnie wykonywać swoją pracę. Niektóre drzwi wewnętrzne w budynku pamiętają pewnie jeszcze lata 80-te, poręcz ma już 40 lat nie spełnia żadnych kryteriów w zakresie bezpieczeństwa. Na wymianę tych elementów nie potrzeba zgody Gminy czy też pozwolenia na budowę. Wystarczy gospodarnie podejść do swoich obowiązków i zadbać o budynek, który otrzymało się bezpłatnie w użyczenie.

Robert Lisowski

Wójt Gminy Iwanowice

W załączeniu publikujemy zdjęcia instalacji elektrycznej w piwnicy szkoły, skrzynki rozdzielczej i wyłącznika prądu oraz ścian, które były przykryte panelami podłogowymi.

Poprzedni DARMOWE POMIARY SKŁADU CIAŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IWANOWICE WRAZ Z OMÓWIENIEM WYNIKÓW U DIETETYKA
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek