Małopolskie Talenty 2019/2020

Małopolskie Talenty

Od września 2019r. będzie realizowany w naszej szkole projekt Małopolskie Talenty. Beneficjentem  projektu jest Gmina Iwanowice. Jest to inicjatywa  skierowana do uczniów zdolnych, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach będą mogli rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest bardzo ważny już od najmłodszych lat.

Projekt będzie realizowany w trakcie dwóch edycji:

I edycja – IV kwartał 2019r.,  I-II kwartał 2020 r.

II edycja – IV kwartał 2020 r., I-II kwartał 2021r.

W sumie w zajęciach będzie uczestniczyło 64 uczniów w pierwszej edycji i 64 uczniów
w drugiej edycji. Do pierwszej edycji projektu już odbyła się rekrutacja. Polegała ona  na nominacji  rodzicielsko – nauczycielskiej ucznia z zakresu jednej wybranej przedmiotowej kompetencji kluczowej.

Na uczniów w trakcie trwania projektu czekają m.in.

– Profesjonalna diagnoza uzdolnień

– Zajęcia realizowane w Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych

– Letnia Szkoła Młodych Talentów

– Forum Młodych Talentów

– Konkursy edukacyjne

Grupy zajęciowe będą tworzone z poszczególnych przedmiotów ( język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, informatyka, zajęcia społeczne) Bardzo ważne i dla uczniów optymalne jest to, że pojedyncza grupa będzie liczyła  tylko 8 osób. Zajęcia pojedynczej grupy I i II edycji projektu będą  prowadzone w wymiarze 60 godzin dydaktycznych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych oraz 20 godzin dydaktycznych z zakresu kompetencji ponadprzedmiotowych.

Po zakończeniu zajęć edycji uczeń uzyska certyfikat o uczestnictwie i ukończeniu zajęć z danej kompetencji kluczowej, na którą uczęszczał w ramach projektu. Jednak warunkiem jego uzyskania jest nabycie kompetencji, weryfikowane w oparciu o wybrane efekty uczenia się.

Udział w projekcie  Małopolskie Talenty to również szansa dla nauczycieli na dodatkową aktywność, nowe innowacyjne doświadczenia, rozwój w twórczym środowisku. Wytypowani do projektu nauczyciele już w maju rozpoczną cykl szkoleń w projekcie koordynacyjnym, przygotowującym oraz aktualizującym ich wiedzę i umiejętności, na potrzeby prowadzenia zajęć z uczniami zdolnymi.

Działania projektu obejmować będą również bardzo duże doposażenie szkoły w sprzęty i materiały edukacyjne. Zajęcia prowadzone od września w znacznym stopniu poszerzą ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkole.

Projekt jest realizowany  we współpracy z Departamentem Edukacji i Kształcenia  Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które to instytucje zapewniają wsparcie merytoryczne, organizacyjne i szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.


W dniu dzisiejszym tj. 13 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach  uczniowie nominowani w projekcie konkursowym „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Iwanowice” przystąpili do testów uzdolnień. Punktualnie o godz. 9:00 w ośmiu salach lekcyjnych rozpoczęto testy z przedmiotów: języka angielskiego, matematyki, technologii  informacyjno  – komunikacyjnych (TIK) oraz przedsiębiorczości. Uczniowie z wielką ciekawością oczekiwali na rozdanie testów z pytaniami. Testy uzdolnień zostały rozdane – uczniowie rozpoczęli diagnozę, którą pisali w skupieniu przez około 60 minut. Po zakończeniu pełni optymizmu, dzielili się miedzy sobą opiniami i wrażeniami. Przyznali, że z niecierpliwością będą oczekiwać wyników.

Lista wyników uczniów zakwalifikowanych zostanie przekazana do Beneficjenta przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu około 23 sierpnia 2019 r. Po tym terminie okaże się, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do ww. projektu.


Od września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach  jest  realizowany projekt Małopolskie Talenty. Beneficjentem  projektu jest Gmina Iwanowice. Jest to inicjatywa  skierowana do uczniów zdolnych, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie od 3 września uczestniczą
w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach, gdzie rozwijają swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest bardzo ważny już od najmłodszych lat.

Projekt  realizowany  jest w dwóch edycjach:

I edycja – IV kwartał 2019r.,  I-II kwartał 2020 r.

II edycja – IV kwartał 2020 r., I-II kwartał 2021r.

W sumie w zajęciach I edycji uczestniczy 64 uczniów z klas V – VIII .  Dobór,  polegał  na nominacji  rodzicielsko – nauczycielskiej ucznia z zakresu jednej wybranej przedmiotowej kompetencji kluczowej. Uczniowie uczestniczyli również w profesjonalnej diagnozie uzdolnień.

Na uczniów w trakcie trwania projektu czekają m.in.

– Zajęcia realizowane w Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych

– Letnia Szkoła Młodych Talentów

– Forum Młodych Talentów

– Konkursy edukacyjne

Grupy zajęciowe zostały utworzone z poszczególnych przedmiotów ( język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, informatyka, zajęcia społeczne) Bardzo ważne i dla uczniów optymalne jest to, że pojedyncza grupa liczy  tylko 8 osób. Zajęcia pojedynczej grupy I i II edycji projektu są prowadzone w wymiarze 60 godzin dydaktycznych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych oraz 20 godzin dydaktycznych z zakresu kompetencji ponad przedmiotowych (kompetencje społeczne).

Po zakończeniu zajęć edycji uczeń uzyska certyfikat o uczestnictwie i ukończeniu zajęć z danej kompetencji kluczowej, na którą uczęszczał w ramach projektu. Jednak warunkiem jego uzyskania jest nabycie kompetencji, weryfikowane w oparciu o wybrane efekty uczenia się.

Udział w projekcie  Małopolskie Talenty to również szansa dla nauczycieli uczących
w szkole na dodatkową aktywność, nowe innowacyjne doświadczenia, rozwój
w twórczym środowisku. Wytypowani do projektu nauczyciele ukończyli szkolenia,  które zaktualizowały ich  wiedzę i umiejętności, na potrzeby prowadzenia zajęć z uczniami zdolnym.

Działania projektu obejmują również bardzo duże doposażenie szkoły
w sprzęty i materiały edukacyjne. Zajęcia prowadzone od września w znacznym stopniu poszerzają ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkole, uczniowie bardzo chętnie i aktywnie w nich uczestniczą . Z pewnością wymierne efekty ich pracy i zaangażowania będzie można zauważyć po zakończeniu projektu.

Projekt jest realizowany  we współpracy z Departamentem Edukacji i

Kształcenia  Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
i Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które to instytucje zapewniają wsparcie merytoryczne, organizacyjne i szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

                                                                                                  Joanna Stąpała, Marta Małek


Kompetencja przedmiotowa

  „Matematyka z elementami przyrody” – I i II etap edukacyjny

Uczniowie na I etapie edukacyjnym pracowali nad projektem „Smacznie i zdrowo czyli sklepik szkolny”.  W trakcie realizacji uczniowie bardzo dobrze opanowali umiejętność selekcjonowania i gromadzenia potrzebnych danych. Poznali pojęcia „koszt”, „marża”, „podatek”, nauczyli się sprawnie naliczać marżę dla wybranych produktów. Następnie wybrali pomieszczenie, wykonali niezbędne pomiary oraz plan sklepiku w  skali, zaplanowali jego wyposażenie oraz nanieśli jego rysunek na plan. Przygotowali ulotkę reklamową sklepiku oraz dokonali analizy kosztów i zysków zasad opłacalności przedsięwzięcia. Wykazywali się średnim zaangażowaniem w realizację projektu. Praca zespołowa lepiej przebiegała w grupie dziewcząt niż chłopców – wykazywały one większe zaangażowanie.

Uczniowie na II etapie edukacyjnym realizowali projekt „Z Janem Pawłem II w Kosmos – gra edukacyjna”. Uczniowie pracowali ze średnim zaangażowaniem, przy czym większą aktywnością i dążeniem do realizacji zadań wykazywali się chłopcy. Uczniowie przygotowując terenową grę edukacyjną rozdzielili miedzy siebie zadania, przydzielili sale lekcyjne gdzie gra będzie się odbywać. Ustalono termin przeprowadzenia gry z Panią Dyrektor. Obecnie uczniowie są w trakcie opracowywania zadań szczegółowych. Grupa wymaga dopingowania i motywowania.

Adam Śpiewak

W ramach projektu Małopolskie talenty, na zajęciach z języka angielskiego, uczniowie zrealizowali projekty na następujące tematy:

1) „Jak żyć i jeść zdrowo” (I etap)

Uczniowie stworzyli plakaty z piramidami żywieniowymi w języku angielskim oraz zaprezentowali je przed grupą. W tym celu używali czasowników modalnych should/shouldn’t oraz określeń ilości many/much/a lot of jak i nazw produktów żywnościowych. Grupy poznały składniki pokarmowe w języku angielskim (białko, błonnik, węglowodany, itp.). Następnie uczniowie wykonali ćwiczenia w grupach decydując, które produkty spożywcze są zdrowe a które nie i dlaczego. Czytając o nawykach żywieniowych w innych krajach i uczestnicząc w dyskusji, uczniowie porównali dania innych krajów z daniami kuchni polskiej, krytycznie oceniając ich wartości odżywcze. Na zakończenie tego projektu, uczniowie w dwóch grupach przygotowali własny przepis na zdrowe śniadanie i zdrową kolację.

2) „Jak stworzyć menu amerykańskiej kuchni w szkolnej stołówce?” (I i II etap)

Uczniowie zadecydowali czym według nich charakteryzuje się atrakcyjne menu. Na podstawie przykładowych angielskich kart menu znalezionych w Internecie, uczniowie określili w języku angielskim z czego składa się menu i co może się w nim znajdować. Następnie, uczniowie poszukali w Internecie dań charakterystycznych dla amerykańskiej kuchni i stworzyli ankiety dla swoich kolegów i koleżanek, którzy głosowali, które z tych dań chcieliby mieć na swojej stołówce. Dania, które otrzymały najwięcej głosów, znalazły się w menu.

3) „Jak wybrać zwierzątko domowe, oraz jak się nim opiekować” (I etap)

Uczniowie stworzyli plakat, który ma pomóc w wybraniu domowego zwierzątka i w opiekowaniu się nim. W grupach, uczniowie stworzyli listy zwierząt w języku angielskim, które można hodować w domu i te których w domu trzymać nie powinniśmy. Następnie, opracowali sylwetkę domowego hodowcy w języku angielskim: jakie cechy charakteru powinien posiadać. Przygotowali również kartę obowiązków domowego hodowcy i zadecydowali, jakie działania powinny zostać podjęte, zanim kupimy zwierzę domowe.

4) „Jak być bezpiecznym w Internecie? (I i II etap)

Uczniowie obejrzeli kilka krótkich filmików w języku angielskim przedstawiających problem przemocy z którym nastolatkowe spotykają się w Internecie. Na podstawie filmu uczniowie zrobili listę w j.agielskim z jakimi rodzajami przemocy się spotykają. Następnie stworzyli definicję pojęcia „cyberprzemoc” i narysowali mapę myślową ze skojarzeniami dotyczącymi tego terminu. W grupach uczniowie przygotowali mini poradnik na temat tego, co robić gdy spotykamy się z przemocą w Internecie.

5) „Przemoc w szkole – jak się jej przeciwstawiać?” (I i II etap)

W ramach tego projektu uczniowie obejrzeli motywujący film Nicka Vujica o przemocy w szkole. Następnie uczniowie posłuchali i zanalizowali anglojęzyczną piosenkę „Mean” Taylor Swift, która opowiada o przemocy rówieśniczej. Na podstawie materiałów, uczniowie stworzyli listę rodzajów przemocy z którymi spotykają się w swojej szkole lub sami jej doświadczają. W grupach uczniowie przygotowali ankiety w języku angielskim dotyczące przemocy w szkole i zapytali swoich rówieśników czy doświadczają przemocy w szkole i na czym ta przemoc polega. Wyniki ankiet pokazały, że przemoc w szkole istnieje w mniejszym stopniu. W grupach uczniowie przygotowali motywujące myśli i dobre słowa z którymi możemy dzielić się innymi ludźmi, jako alternatywę przemocy.

6) „Czy powinniśmy obchodzić Halloween”  (I i II etap)

W tym projekcie uczniowie przeanalizowali istotę amerykańskiego święta Halloween. Za pomocą materiałów z Internetu uczniowie stworzyli plakat przedstawiający zalety i wady obchodzenia tego święta i tradycji z nim związanych. Przy tworzeniu plakatu uczniowie poznali czasowniki modalne can / may / might  Na podstawie zebranych  informacji i poznaniu różnych punktów widzenia, uczniowie stworzyli własną wypowiedź w języku angielskim na temat święta Halloween, którą przedstawili na forum grupy.

7) „Jak zorganizować wycieczkę do wybranego miejsca?” (I i II etap)

Pracując w grupach dwuosobowych uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, w których samodzielnie zaplanowali wycieczkę do wybranego miejsca. Uczniowie ułożyli plan podróży w j. angielskim, uwzględniając środek transportu, długość i koszt podróży, zakwaterowanie, wyżywienie oraz odwiedzane atrakcje. Każda grupa zaprezentowała swoje projekty wycieczek przed całą grupą.

8) „W jaki sposób możemy żyć, aby stać się bardziej eko?”

Uczniowie przygotowali w grupach prezentacje w j. angielskim o zagrożonych gatunkach, z podziałem na zwierzęta wodne, lądowe i latające. W swoich prezentacjach uczniowie wybrali 10 zagrożonych gatunków, opisali ich wygląd po angielsku oraz podali powód z jakiego są narażone na wyginięcie. Każda grupa zaprezentowała swoje projekty przed resztą grupy. Następnie uczniowie obejrzeli film, który ukazuje niszczycielski wpływ człowieka na środowiska. Na podstawie filmu uczniowie  wymienili punkty wspólne między filmem a swoimi prezentacjami – które destrukcyjne działania człowieka mają zły wpływ na życie naturalne na ziemi. Następnie uczniowie stworzyli mapę myślową dla pojęcia „przyjazny środowisku” oraz wykonali quiz aby dowiedzieć się czy oni sami są przyjaźni dla środowiska. Na podstawie quizu uczniowie stworzyli w j. angielskim mini poradnik o tym jak można stać się bardziej ekologicznym.

9) „Jaka jest różnica między tradycjami świątecznymi w Polsce a tradycjami w innych krajach?”

Pracując w czterech grupach dwuosobowych uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, w których przedstawili czym różnią się święta w następujących krajach anglojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA i Australii. Każda grupa zaprezentowała swoje projekty przed resztą grupy. Na podstawie przygotowanych prezentacji oraz obejrzanego świątecznego odcinka sitcomu „Współczesna rodzina” uczniowie wyciągnęli wnioski na temat tego, jakie korzyści płyną z tego, że każdy kraj ma inne tradycje świąteczne.

Podsumowanie i informacje na temat pracy z uczniami

Uczniowie zrealizowali dziewięć różnych projektów w trakcie których korzystali z pomocy zakupionych na potrzeby projektu. Ze wszystkich metody pracy, które pojawiały się na zajęciach, uczniowie najchętniej pracują z użyciem technologii; lubią samodzielne wyszukiwanie informacji za pomocą telefonu lub komputera. Uczniowie z dużym zaangażowaniem tworzyli prezentacje multimedialne samodzielnie jak i w grupach. Praca z użyciem technologii jest dla uczniów zdecydowanie bardziej atrakcyjna niż wykonywanie plakatów lub prac plastycznych czy praca z materiałami papierowymi.

Edyta Jęczmionek

Kompetencja przedmiotowa

  TIK – I i II etap edukacyjny

NUMER I TEMAT MODUŁU PROJEKTOWEGO: II POSZUKIWANY, POSZUKIWANA, czyli wyszukiwanie informacji na określony temat

TEMAT PROJEKTU: Jak poznać i zaprezentować ciekawe zakątki świata za pomocą komputera?

Pierwszym zadaniem zrealizowanym przez uczniów było poznanie zaawansowanych sposobów wyszukiwania materiałów w Internecie. W efekcie tej pracy powstał plakat zawierający praktyczne wskazówki dotyczące efektywnego wyszukiwania informacji w sieci WWW. Następnie uczniowie wykorzystali nowo zdobyte wiadomości i umiejętności wyszukując informacje dotyczące wybranego przez każdego z nich kraju z uwzględnieniem:

– położenia na mapie wybranego państwa;

– symboli narodowych wybranego kraju;

– języka (języków) urzędowego (urzędowych) obowiązujących w wybranym państwie;

– ukształtowania terenu występującego na terytorium wybranego państwa;

– przedstawicieli świata roślin i zwierząt występujących na terytorium wybranego państwa;

– atrakcji turystycznych wybranego kraju.

Zwracając uwagę na przestrzeganie zasad dotyczących praw autorskich uczniowie wybrali materiały, z których można legalnie korzystać i zapisali je w założonych wcześniej folderach uwzględniając podział na: teksty, obrazy, filmiki. Jako formę prezentacji zgromadzonych materiałów uczniowie wybrali stronę WWW. Wyszukali samouczki na temat tworzenia dokumentu HTML5. Następnie zaplanowali wygląd strony korzystając z usługi Dysk Google. Najpierw przetestowali platformę sprawdzając dostępne na niej narzędzia. Następnie pracując w Dokumentach Google stworzyli plan strony internetowej, dokonali selekcji zgromadzonych materiałów wybierając najważniejsze i najciekawsze informacje.

Podczas kolejnych zajęć uczniowie tworzyli dokument HTML zgodnie z wykonanym wcześniej planem. Najpierw pracowali w Notatniku, potem w edytorze tekstu Notepad++. Finalnym efektem pracy była strona internetowa prezentująca następujące kraje: Szwecję, Francję, Japonię, Turcję, Hiszpanię, Włochy, Rosję oraz Rumunię. 

Największe zainteresowanie wśród uczniów wzbudziło tworzenie kodu w języku HTML5. Uczniowie chętnie poznawali nowe znaczniki i ich atrybuty. Wiele radości dostarczał uczniom każdy sukces w postaci poprawnie napisanego kodu, którego efektem była wyświetlana w oknie przeglądarki samodzielnie wykonana strona internetowa.

NUMER I TEMAT MODUŁU PROJEKTOWEGO: VI Sztuka obrazu – grafika komputerowa.

TEMAT PROJEKTU: Jak „ożywić obraz”

Podczas realizacji pierwszego zadania uczniowie zapoznali się z pojęciami: grafika komputerowa, grafika rastrowa, grafika wektorowa. Poznali rolę grafiki w nauce, technice, kulturze i rozrywce. Zapoznali się z wybranymi formatami plików graficznych: GIF, PNG, JPEG, TIFF, BMP. Gromadząc informacje doskonalili umiejętność pracy w edytorze tekstu i grafiki oraz umiejętność wyszukiwania, dokonywania selekcji i porządkowania informacji. Zapoznali się z zasadami dotyczącymi praw autorskich. Następnym zadaniem jakiego podjęli się uczniowie było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Z jakich darmowych programów graficznych możemy korzystać? Spośród wyszukanych programów uczniowie wybrali do testowania darmowy program do tworzenia grafiki wektorowej Inkscape. Wyszukali w sieci samouczki i korzystając z nich stworzyli w wybranym programie różne kształty, linie i strzałki, wyginali napisy wzdłuż krzywych, malowali obiekty, modyfikowali je oraz grupowali i rozgrupowywali. Łączyli tekst i grafikę oraz stosowali wybrane filtry. Prezentując na forum grupy swoje prace dzielili się zdobytymi umiejętnościami. Tworzenie animacji komputerowych było ostatnim zadaniem tego projektu. W trakcie wykonywania zadania uczniowie dowiedzieli się, czym charakteryzuje się plik animowany, wyszukali  w internecie darmowe programy do tworzenia animacji 2D i 3D /Pivot Animator, Express Animate, Blender/. Spośród tych programów do bliższego poznania uczniowie wybrali Express Animate i w tym programie stworzyli animacje na wybrany przez siebie temat. Finalnym efektem pracy uczniów była stworzona przez nich prezentacja wykonana w programie Microsoft PowerPoint, w której uczniowie zamieścili wykonane podczas projektu animacje w formacie GIF.

Podczas realizacji tego projektu szczególne zainteresowanie wśród uczniów wzbudziło nabywanie umiejętności tworzenia poruszających się obiektów

Iwona Mularczyk

Kompetencja przedmiotowa

  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – I i II etap edukacyjny

Etap edukacyjny: I

            W pierwszym półroczu realizowaliśmy dwa projekty:

-) z modułu III „Ja i moje otoczenie”, projekt „Co możemy zrobić, aby nasza gmina była atrakcyjniejsza dla turystów?”

-) z modułu I „Ja i moje możliwości”, projekt „Jak przekuć swoje zdolności w życiowy sukces?”.

            Frekwencja na zajęciach była bardzo wysoka, zaangażowanie również, dzięki czemu ukończyliśmy projekt z modułu III. Dzięki tym zajęciom uczniowie potrafią odpowiedzieć sobie na pytanie „co to jest turystyka?”, jakie korzyści daje turystyka społeczności lokalnej, wiedzą czego mogą oczekiwać turyści, potrafią wyszukiwać i wskazywać miejsca, które mogą zainteresować turystów, potrafią wskazać instytucje, które mogą pomóc w promocji regionu, znają metody i formy promocji regionu, potrafią samodzielnie wyszukiwać informacje do materiału promocyjnego regionu. Posiadając te umiejętności  uczniowie wykonali i zaprezentowali prezentacje reklamujące naszą gminę.

            Rozpoczęliśmy także projekt z modułu I „ Jak przekuć swoje zdolności w życiowy sukces?”. W trakcie odbytych już zajęć, uczestnicy wskazywali swoje mocne strony, wskazywali jakie predyspozycje są potrzebne do wykonywania wybranego zawodu, potrafili ten wymarzony zawód wskazać. Na zajęciach styczniowych będziemy kontynuować tematykę tego projektu.

Etap edukacyjny: II

                W okresie od września do grudnia 2019 roku, uczestnicy, przy bardzo wysokiej frekwencji realizowali  dwa projekty:

-) z modułu V „Rola państwa i samorządów”, projekt „Jak zwiększyć ilość osób odwiedzających naszą gminę?”

-) z modułu II „Rynek pracy”, projekt „Jak zdobyć wymarzone miejsce pracy?”

            Dzięki realizacji pierwszego z tych projektów, uczestnicy poznali strukturę władz gminy, kompetencje poszczególnych organów władzy, dochody gminy. Potrafią wskazać korzyści jakie może mieć gmina z rozwoju turystyki. Potrafią wskazać instytucje, które mogą pomóc w promocji gminy. Znają różne formy i metody przyciągania turystów. Potrafią wyszukiwać informacje potrzebne w wypromowaniu gminy. Wyposażeni w te umiejętności na zakończenie projektu, przygotowali, zaprezentowali i wspólnie ocenili multimedialne prezentacje dotyczące naszej gminy.

            Rozpoczęliśmy również projekt „Jak zdobyć wymarzone miejsce pracy?”. Na dotychczasowych zajęciach uczestnicy określali swoje mocne strony, predyspozycje do wykonywania wybranych zawodów, planowali drogę jaka należy przebyć, aby zdobyć wymarzony zawód, skończyliśmy na opisywaniu lokalnego rynku pracy. W czasie kolejnych spotkań, będziemy pracować nad metodami poszukiwania pracy, tworzeniem listy instytucji, które mogą nam w tym pomóc i tworzeniem dokumentacji potrzebnej w czasie poszukiwania pracy.

Arkadiusz Dybka

 Kompetencja PONADPRZEDMIOTOWE 

  I i II etap edukacyjny

Od września 2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach  jest  realizowany projekt Małopolskie Talenty. Beneficjentem  projektu jest Gmina Iwanowice. Jest to inicjatywa  skierowana do uczniów zdolnych, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przez 4 miesiące tj: we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu uczniowie z I i II etapu edukacyjnego uczęszczali raz w tygodniu na zajęcia społeczne. W sumie każda z 8 grup miała 10 spotkań po 2 godziny lekcyjne.

Kompetencje  społeczne to nic innego jak umiejętność skutecznej interakcji
z otoczeniem. Również zajęcia społeczne miały głównie na celu ulepszenie współpracy między uczestnikami projektu. Na pierwszych zajęciach wszystkie grupy stworzyły kontrakty normujące zasady pracy i współpracy w zespole. Uczestnicy mieli okazje lepiej się poznać. Kolejne spotkania miały na celu uświadomić uczestnikom w jaki sposób rozpoznać bariery komunikacyjne, jak aktywnie słuchać. Uczestnicy  poznali swoje style uczenia się, uświadomili sobie jak ważna jest umiejętność posługiwania skojarzeniem oraz rozpoznali własną domenę słuchową, wzrokową i manualną.  Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób tworzyć mapy myśli i jak one ułatwiają naukę. Sporo uwagi poświęcono na naukę kreatywnych metod działania, twórczego myślenia. Na zajęciach uczniowie uczyli się rozpoznawać komunikaty niewerbalne, co sprzyja a co utrudnia komunikację oraz w jaki sposób wysyłać spójne komunikaty. Rozmawialiśmy w jaki sposób rozwiązywać konflikty
w grupie, oraz jakie stosować adekwatne strategie rozwiązywania konfliktu. Poruszono również obszar związany z pojęciami: emocji i stresu. Uczniowie dzięki zajęciom rozpoznali swoje słabe i mocne strony, odnaleźli swój własny system wartości. Nauczyli się stosować technik asertywnej odmowy. Wszystkie spotkania odbywały się w atmosferze dobrej zabawy
i wzajemnej życzliwości. Wysoka frekwencja może świadczyć iż tematyka zajęć przypadła do gustów uczestników.

Projekt jest realizowany  we współpracy z Departamentem Edukacji
i Kształcenia  Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
i Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które to instytucje zapewniają wsparcie merytoryczne, organizacyjne i szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

Marta Małek, Joanna Stąpała

Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek