Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVI/265/2020 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Uchwałą Nr XII/77/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, a także Zarządzeniem Wójta Gminy Iwanowice Nr O.32.2021 z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021- 2030, Wójt Gminy Iwanowice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 14 kwietnia 2021r. do 19 maja 2021r. :

1. w formie pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza wniesienia uwag według wzoru opublikowanego w załączeniu wraz z projektem strategii
w następujący sposób:
w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
pocztą na adres Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie (decyduje data wpływu do Urzędu),
za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@iwanowice.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Iwanowice /906q6gbxwt/skrytka

Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc,.rtf.

2. w formie spotkania publicznego – mając na względzie stan epidemii, spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie spotkania on-line w dniu 17 maja 2021 r. o godzinie 10:00. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030, a następnie możliwość zgłaszania uwag
i dyskusji z ekspertami oraz członkami zespołu opracowującego dokument. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa
z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres sekretariat@iwanowice.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 maja 2021 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają zwrotnie na adres poczty elektronicznej link do spotkania on-line. Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji Zoom lub podobnej. W razie dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu, potwierdzonego zgłoszeniami z wykorzystaniem poczty elektronicznej (ponad 30 zgłoszonych osób) może zostać zrealizowane drugie spotkanie konsultacyjne on-line w dniu 18 maja 2021 r. o godzinie 10:00, o którym zainteresowane osoby zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zwrotny wskazany w zgłoszeniu. Zakwalifikowanie na spotkania następować będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Ze spotkania sporządza się protokół, w którym odnotowuje się zgłoszone uwagi. Do protokołu dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu.

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych sporządza się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Sprawozdanie zamieszcza się w terminie 21 dni od daty zakończenia konsultacji: na tablicach informacyjnych/ogłoszeń Urzędu Gminy Iwanowice, na stronie internetowej gminy Iwanowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwanowice. Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 jest dostępny na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwanowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwanowice.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, a osobą odpowiedzialną jest Anna Tarko – Sekretarz Gminy, pok. nr 3, tel. 12 388 40 03 wew. 30, e-mail: atarko@iwanowice.pl.

Załączniki

Nazwa

Rozmiar

Format

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021 -20304.1 MBpdfPOBIERZ
Formularz zgłaszania uwag0.25 MBpdfPOBIERZ
Formularz zgłaszania uwag – wersja edytowalna0.20 MBdocxPOBIERZ

Poprzedni Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – przypomnienie
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek