Zniesławienia i pomówienia Pani Anny Szczepanik zweryfikuje sąd karny

Zniesławienia i pomówienia Pani Anny Szczepanik zweryfikuje sąd karny

W związku zniesławiającymi i pomawiającymi wypowiedziami Pani Anny Szczepanik – dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach złożyłem do Sądu Rejonowego w Krakowie prywatny akt oskarżenia przeciwko Pani Annie Szczepanik z art. 212 § 2 kodeksu karnego. W najbliższym czasie zostanie także przygotowane pismo do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim.

Poniżej odnosimy się kłamstw, półprawd i insynuacji jakie dotyczą kontroli w Gminnym Zespole Szkół oraz wyjazdu uczniów na Zieloną Szkołę. O arkuszu organizacyjnym i komisji oświaty pisaliśmy już wcześniej.

Oświadczenie Skarbnik Gminy

W związku z nieprawdziwymi informacjami odnośnie kontroli w Gminnym Zespole Szkół w Iwanowicach jakie Pani Dyrektor Anna Szczepanik przedstawiła w gazecie “Wici z nad Dłubni”, opublikowanej również w internecie wyjaśniamy co następuje:

1. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15 – 16 czerwca 2016 r. W dniu 16 czerwca Pani Anna Szczepanik była obecna w szkole i uczestniczyła w procesie kontroli.

2. Kontrola została przeprowadzona w związku z faktem, że Pani Anna Szczepanik, mimo pisemnego polecenia Wójta Gminy nie udostępniła dokumentacji finansowo-administracyjnej szkoły w celu wyjaśnienia bardzo dużej liczby godzin ponadwymiarowych i zastępstw za okres od 1 września 2015 r. do maja 2016 r.

3. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, która bardzo konkretnie określa zakres nadzoru organu prowadzącego. Nadzór ten obejmuje sprawy finansowe i administracyjne, a w szczególności prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

4. Pomówieniem jest sugerowanie przez Panią Annę Szczepanik, że na potrzeby kontroli kserowano dzienniki lekcyjne wraz z ocenami i danymi dzieci.

Dziennik pedagoga został skopiowany przez Panią pedagog, która własnoręcznie zakreśliła dane uczniów w sporządzanych przez siebie notatkach. W kopiowanych dokumentach znajdują się również dzienniki lekcyjne, jednak są to tylko i wyłącznie tematy zajęć, które posłużą do weryfikacji faktycznie przepracowanych godzin przez nauczycieli. W czasie kopiowania dokumentów obecna była Pani Wicedyrektor oraz Pani Sekretarka. Po skopiowaniu potrzebnych dokumentów, w dniu 16 czerwca (czyli w dniu, w którym Pani A. Szczepanik była obecna w szkole) został sporządzony protokół przekazania, a każda strona dokumentu została opatrzona pieczątką Gminnego Zespołu Szkół i podpisana za zgodność z oryginałem przez Panią Wicedyrektor.

5. Na żadnym z etapów kontroli osoby kontrolujące nie miały wglądu w dane osobowe dzieci jak również ich oceny. Nigdy również nie zgłaszano do Pani Anny Szczepanik oraz innych pracowników szkoły potrzeby posiadania przez Urząd Gminy takich danych do celów kontrolnych.

6. Szkoda, że Pani Anna Szczepanik, która tak łatwo zarzuca innym naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych, sama ich nie przestrzega. Przy okazji poinformowania Urzędu Gminy o wynikach egzaminu gimnazjalnego, przesłano mailem z sekretariatu Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach indywidualne dane uczniów zdających egzamin, w tym: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia oraz dokładne wyniki przypadające na każdego ucznia.

W imieniu kontrolujących

Joanna Domajewska

Skarbnik Gminy

Wyjaśnienia odnośnie wyjazdu uczniów szkoły podstawowej w Iwanowicach na “Zieloną Szkołę”

1. Gmina Iwanowice była wnioskodawcą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosku o datację na wyjazd dzieci z Iwanowic na “zieloną szkołę”. Wniosek został podpisany przeze mnie oraz Panią Skarbnik. Całkowita wartość projektu miała wynieść 40 005 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW 10 001,25 zł. Koszty rzeczywiste wyjazdu na zieloną szkołę wyniosły 38 423,91 zł, zatem dofinansowanie z WFOŚIGW wyniesie 9 605,98 zł (25% kosztów poniesionych). Wobec powyższego Gmina sfinansowała tę kwotę i jej zwrot otrzyma w momencie rozliczenia całego projektu. Zatem nieprawdą jest, że fundatorem wyjazdu był Bank Ochrony Środowiska w Krakowie, który przesłał pieniądze przed wyjazdem dzieci. Chyba, że Pani Dyrektor sama złożyła jakiś wniosek do Bank Ochrony Środowiska o którym nie wiemy.

2. Jednym z zadań nadzorczych Gminy jako organu prowadzącego szkołę jest nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów. W przypadku wyjazdu na “zieloną szkołę” to ja podpisałem umowę z ośrodkiem w którym przebywały dzieci i ja również ponoszę odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. W związku z powyższym poprosiłem o informację na temat wyjazdu. W rozmowie ustnej Pani Dyrektor nie potrafiła bowiem powiedzieć m.in. ile dzieci pojedzie na zieloną szkołę oraz w jaki sposób będzie finansowany wyjazd Pani Krystyny Miśkiewicz, która nie jest już pracownikiem szkoły. W tym celu zostało przedłożone do szkoły jedno pismo (w załączeniu) gdzie proszę o podstawowe informacje dotyczące opiekunów, liczby dzieci, liczby niezrealizowanych godzin zajęć przez nauczycieli którzy wyjadą jako opiekunowie itp. Zatem kłamstwem jest, że domagałem się cyt. “obszernych i szczegółowych danych, zestawień i opracowań dotyczących wyjazdu” oraz zasypałem szkołę korespondencją aby nie dopuścić do wyjazdu. Korespondencja prowadzona w tej sprawie ze szkołą w Iwanowicach jest w załączeniu.

3. O tym, że wiedza Pani Dyrektor na temat wyjazdu na zieloną szkołę była i jest ograniczona do minimum, świadczy kolejna wypowiedź na temat przelewu bankowego. Otóż w dniu 3 czerwca br. nie został wykony żaden przelew dotyczący wyjazdu na zieloną szkołę. W tym dniu z konta budżetu Gminy została jedynie podjęta zaliczka przez pracownika Urzędu Gminy i przekazana jednemu z opiekunów zielonej szkoły na potrzeby pokrywania kosztów związanych z zakupem biletów wstępu, usług przewodnickich itp. Pan Przewodniczący Mirosław Rosa nie miał potrzeby interweniować w sprawie przelewów, bowiem ich nie było. Zatem mamy kolejne wymyślone kłamstwo na potrzeby …, no właśnie czego?

Jeśli Pani Anna Szczepanik myśli, że może bez końca pomawiać i insynuować to się myli. Znając wydawców gazetki można łatwo się domyśleć o co im chodzi. Myślę, że sąd karny będzie najlepszym miejscem, gdzie powiemy sprawdzam i zażądamy udowodnienia tych pomówień.

Robert Lisowski

Wójt Gminy

Poprzedni Informacja dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników oświaty
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek