Organizacje pozarządowe

Otwarte konkursy ofert

Małe granty

Tryb ,,małych grantów’’ określono w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to tryb pozakonkursowy uruchamiany przez organizacje na podstawie złożonej oferty realizacji zadania publicznego. Nabór ofert z pominięciem otwartych konkursów ofert odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok), aż do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Iwanowice.

W trybie pozakonkursowym wsparciem z budżetu Gminy Iwanowice mogą być objęte zadania:

 • mające charakter lokalny lub  regionalny;
 • których wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000,00 zł;
 • realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej w trybie pozakonkursowym w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł;
 • wysokość środków finansowych przyznanych w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Oferty w trybie art. 19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy składać nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.

Programy współpracy gminy Iwanowice z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Inicjatywa lokalna

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wykaz organizacji

Ludowy Klub Sportowy Czarni’03 Grzegorzowice

 

 

Rok założenia:  2003 r.
Barwy: biały/czarny
Adres: Grzegorzowice Wielkie 31, 32-095 Iwanowice

e-mail – witaminkakrakow@gmail.com
Strona internetowa:  https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Club/Czarni03-Grzegorzowice-204430896953819/

 

Ludowe Towarzystwo Sportowe ,,Novi’’ Narama

Rok założenia:  2012 r.
Barwy: żółty/niebieski/czerwony
Adres:  ul. Centralna 43, 32-095 Narama

e-mail – nogiecp@poczta.onet.pl

Strona internetowa:  https://www.facebook.com/LTS-Novi-Narama-108419210748236

 

Ludowy Klub Sportowy ,,Orzeł’’ Iwanowice

Rok założenia:  1968 r.
Barwy: żółty/niebieski
Adres:  Biskupice 106, 32-095 Iwanowice

e-mail – orzel_iwanowice@interia.pl
tel. 773 213 136 – Prezes Ludowego Klubu Sportowego – Krzysztof Ciepły
Strona internetowa:

https://pl-pl.facebook.com/orzeliwanowice/

 

FUNDACJA ARTE NOVUM

adres: ul. Parkowa 5, 32-095 Sieciechowice, KRS: 0000577323

https://www.artenovum.pl/

FUNDACJA HEARTY

adres: Zagaje 21, 32-095 Iwanowice, KRS: 0000739904

 

FUNDACJA LA BUSSOLA SPORT

adres: Sułkowice 83C, 32-095 Iwanowice, KRS:  0000840317

 

FUNDACJA MAŁOPOLSKI INNOWACYJNY ZESPÓŁ EDUKACYJNY

adres: Sułkowice 83C, 32-095 Iwanowice, KRS: 0000833246

https://mize.edu.pl/

FUNDACJA ,,NOVIST’’

adres: ul. Dworska 27, 32-095 Narama, KRS: 0000712831

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Fundacja-Novist-161066151188146/

FUNDACJA ODRODZENIA POLSKI

adres:  Zalesie 19B, 32-095 Iwanowice, KRS: 0000595665

 
POSKWITOWSKIE STOWARZYSZENIE ,,NASZE BŁONIA’’ adres: Poskwitów Stary 6C, 32-095 Iwanowice

REPREZENTACYJNA ORKIESTRA TEMPO IWANOWICE

STOWARZYSZENIE MUZYCZNE “HEJNAŁ” SIECIECHOWICE

adres: ul. Strażacka 2, 32-095 Iwanowice Włościańskie, KRS: 0000590592
adres: ul. Św. Floriana 8, 32-095 Sieciechowice, KRS: 0001010570
STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-OŚWIATOWYCH adres: Widoma 51, 32-095 Iwanowice, KRS: 0000457027
STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE IM. ŚW. JANA BOSKO W CELINACH adres: ul. Radosna 31, 32-095 Celiny, KRS: 0000562203
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I EDUKACJI W NARAMIE adres: ul. Dworska 32, 32-095 Narama, KRS: 0000716454
STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE “RAZEM NAUCZYCIELE I RODZICE DLA OŚWIATY” adres: ul. Jana Pawła II 3, 32-095 Iwanowice Włościańskie, KRS:  0000545391
STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE “SIECIECHOWICKIE ZUCHY” adres:  ul. Szkolna 6, 32-095 Sieciechowice  , KRS: 0000572351
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY adres: ul. Krótka 8, 32-095 Iwanowice Dworskie, KRS: 0000823154
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-OŚWIATOWE “BLIŻEJ SZKOŁY” adres: Damice 53, 32-095 Iwanowice, KRS: 0000591787

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BISKUPICACH

Adres: Biskupice 106, 32-095 Iwanowice,

KRS: 0000131655

https://www.facebook.com/BiskupiceOSP

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CELINACH

Adres: ul. Widokowa 53, 32-095 Celiny,

KRS: 0000169466

https://www.facebook.com/OSP-Celiny-1434758256833881

OCHTONICZA STRAŻ POŻARNA W DAMICACH

Adres: Damice 67, 32-095 Iwanowice,

KRS: 0000389449

https://www.facebook.com/OchotniczaStrazPozarnawDamicach/

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRZEGORZOWICACH

Adres: Grzegorzowice Wielkie 84, 32-095 Iwanowice, KRS: 0000280907

OCHTONICZA STRAŻ POŻARNA W IWANOWICACH

Adres: ul. Strażacka 2, 32-095 Iwanowice Włościańskie, KRS: 0000113454

https://www.facebook.com/ospiwanowice

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASIEŃCU STARYM

Adres: Krasieniec Stary 86, 32-095 Iwanowice, KRS: 0000162503

https://www.facebook.com/OSP-Krasieniec-Stary-110432114039845

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MASZKOWIE

Adres: ul. Kolonia 56, 32-095 Maszków, KRS: 0000177077

https://www.facebook.com/OSP-Maszk%C3%B3w-116990802218649/

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NARAMIE

Adres: pl. Andrzeja Naramskiego 1, 32-095 Narama, KRS: 0000297806

https://www.facebook.com/Osp-Narama-KSRG-1570585323159581

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POSKWITOWIE

Adres: Poskwitów 92a, 32-095 Iwanowice, KRS: 0000303175

https://www.facebook.com/ospposkwitow

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIECIECHOWICACH

Adres: ul. Św. Floriana 8, 32-095 Sieciechowice, KRS: 0000279178

https://www.facebook.com/OSP-Sieciechowice-KSRG-237921359719201/

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SUŁKOWICACH

Adres: Sułkowice 46a, 32-095 Iwanowice, KRS: 000042924

https://www.facebook.com/OchotniczaStrazPozarnawSulkowicach

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIDOMEJ

Adres: Widoma 31a, 32-095 Iwanowice, KRS: 0000141847

https://www.facebook.com/OSP-Widoma-102189308540130

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE WŁADYSŁAWIE

Adres: Władysław 47, 32-095 Iwanowice, KRS: 0000156916

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZALESIU

Adres: Zalesie 60, 32-095 Iwanowice, KRS: 0000068205

https://www.facebook.com/OSP-Zalesie-439715450112080

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻERKOWICACH

Adres: ul. Karola Wojtyły 52, 32-095 Żerkowice, KRS: 0000056420

Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicachprzewodnicząca Zofia CherjanBrak profilu na Facebooku
Koło Gospodyń Wiejskich Celiniankiprzewodnicząca Dorota DoniecPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich Kumoszki Damickieprzewodnicząca Katarzyna PałkaPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich Grzegorzowianki w Grzegorzowicach przewodnicząca Krystyna CieślikPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich  Iwanowiceprzewodnicząca Wiesława MusiałekPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich  3K Kreatywne Kobiety Krasieńcaprzewodnicząca Agnieszka BubakPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich Krasieniec Zakupnyprzewodnicząca Beata BubakPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich Lesieniecprzewodnicząca Jadwiga NogiećBrak profilu na Facebooku
Koło Gospodyń Wiejskich w Maszkowiebrak przewodniczącejBrak profilu na Facebooku
Koło Gospodyń Wiejskich Naramiankiprzewodnicząca Jolanta SzlękPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich w Poskwitowie Nowym przewodnicząca Małgorzata MitkaPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich Poskwitów Staryprzewodnicząca Krystyna KrzyworzekaBrak profilu na Facebooku
Koło Gospodyń Wiejskich Przestańskoprzewodnicząca Ewa PatołaPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich  w Sieciechowicachprzewodnicząca Aleksandra KarniaPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich Sułkowiceprzewodnicząca Elżbieta CyganekPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich Widomiankiprzewodnicząca Agnieszka Durman – NazimPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich Śwarne Kobitki z Władysławaprzewodnicząca Elżbieta GlanasPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiuprzewodnicząca Anna NowakPrzejdź na Facebooka
Koło Gospodyń Wiejskich Żerkowiceprzewodnicząca Lucyna SobczykBrak profilu na Facebooku

Lista Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzona przez ARiMR – przejdź

Współpraca Gminy Iwanowice z organizacjami pozarządowymi

Referat Organizacyjny i Rozwoju Gminy

Kierownik Referatu Paulina Czekaj
Pok.12 /I piętro/
Tel. 12 388 40 03 (wew. 27),
e-mail: pczekaj@iwanowice.pl

Podinspektor Wiktoria Adamek
Pok.13 /I piętro/
Tel. 12 388 40 03 (wew. 14),
e-mail: wadamek@iwanowice.pl

Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Adres skrzynki ePUAP

/906q6gbxwt/skrytka

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek