Inwestycje realizowane z własnych środków

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Całkowity koszt – 202 609,77 zł
2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości: Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie

Całkowity koszt – 119 673,60 zł
3. Drogi publiczne wojewódzkie

Całkowity koszt – 375 092,71 zł
4. Modernizacja drogi w miejscowości Narama ul. Brzozowa –wykonanie nawierzchni

Całkowity koszt – 53 046,95 zł
5. Modernizacja drogi w miejscowości Sułkowice k. Źródełka

Całkowity koszt – 35 060,26 zł
6. Inwestycje w budynkach remiz OSP(OSP Damice, OSP Grzegorzowice Wielkie, OSP Maszków, OSP Biskupice, OSP Poskwitów, OSP Zalesie, OSP Władysław, OSP Iwanowice, OSP Widoma)

Całkowity koszt – 487 496,00 zł
7. Inwestycje w szkołach samorządowych i publicznych

Całkowity koszt – 2 810 359,68 zł
8. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Całkowity koszt – 74 534,90 zł
9. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Całkowity koszt – 251 981,79 zł
1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Całkowity koszt – 202 609,77 zł
2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości: Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie

Całkowity koszt – 119 673,60 zł
3. Drogi publiczne wojewódzkie

Całkowity koszt – 375 092,71 zł
4. Modernizacja drogi w miejscowości Narama ul. Brzozowa –wykonanie nawierzchni

Całkowity koszt – 53 046,95 zł
5. Modernizacja drogi w miejscowości Sułkowice k. Źródełka

Całkowity koszt – 35 060,26 zł
6. Inwestycje w budynkach remiz OSP(OSP Damice, OSP Grzegorzowice Wielkie, OSP Maszków, OSP Biskupice, OSP Poskwitów, OSP Zalesie, OSP Władysław, OSP Iwanowice, OSP Widoma)

Całkowity koszt – 487 496,00 zł
7. Inwestycje w szkołach samorządowych i publicznych

Całkowity koszt – 2 810 359,68 zł
8. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Całkowity koszt – 74 534,90 zł
9. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Całkowity koszt – 251 981,79 zł

 

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi

Całkowity koszt – 202 609,77 zł
2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości: Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie

Całkowity koszt – 119 673,6 zł
3. Drogi publiczne wojewódzkie

Całkowity koszt – 375 092,71 zł
4. Modernizacja drogi w miejscowości Narama ul. Brzozowa –wykonanie nawierzchni

Całkowity koszt – 53 046,95 zł
5. Modernizacja drogi w miejscowości Sułkowice k. Źródełka

Całkowity koszt – 35 060,26 zł
6. Inwestycje w budynkach remiz OSP(OSP Damice, OSP Grzegorzowice Wielkie, OSP Maszków, OSP Biskupice, OSP Poskwitów, OSP Zalesie, OSP Władysław, OSP Iwanowice, OSP Widoma)

Całkowity koszt – 487 496,00 zł
7. Inwestycje w szkołach samorządowych i publicznych

Całkowity koszt – 2 810 359,68 zł
8. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Całkowity koszt – 74 534,90 zł
9. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Całkowity koszt – 251 981,79 zł

1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Władysław, Grzegorzowice Wielkie i Celiny –budowa wodociągu

Całkowity koszt – 329 613,85 zł


2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Władysław „Wiktorówka” (490 mb)

Całkowity koszt – 150 338,09 zł


3. Drogi publiczne powiatowe: wykonanie peronu przystankowego w Krasieńcu Starym, wykonanie zatoki przystankowej w miejscowości Krasieniec Zakupny –„Lipa”, zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Grzegorzowice Wielkie, przebudowa drogi powiatowej nr 2148 K w miejscowości Widoma, Poskwitów, Iwanowice Dworskie

Całkowity koszt – 1 277 703,55 zł


4. Drogi publiczne gminne: przebudowa drogi gminnej Lesieniec „Toporek”, przebudowa drogi Narama –Białe drzewo, utwardzenie placu na działce nr 121/4 w miejscowości Poskwitów „Stary”, przebudowa drogi Sułkowice –Krasieniec Stary, opracowanie projektu budowlanego przebudowy mostu na rzece Dłubni w miejscowości Iwanowice Dworskie (Babia Góra –Damice)

Całkowity koszt – 464 222,41 zł


5. Drogi wewnętrzne: przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości: Damice, Iwanowice Włościańskie, Maszków, Narama, Sieciechowice, Sułkowice.

Całkowity koszt – 299 873,17 zł


6. Inwestycje w budynkach remiz OSP( OSP Damice, OSP Grzegorzowice Wielkie, OSP Krasieniec Stary, OSP Maszków, OSP Żerkowice, OSP Biskupice, OSP Celiny, OSP Poskwitów, OSP Narama, OSP Władysław

Całkowity koszt – 301 901,84 zł


 

7. Inwestycje w szkołach samorządowych i publicznych

Całkowity koszt – 5 347 356,48 zł


8. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Całkowity koszt – 572 263,89 zł


9. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Całkowity koszt – 232 012,91 zł


10. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt – 4 062 823,90 zł


CAŁKOWITY KOSZT  INWESTYCJI – 13 034 473,53 zł 

1. Budowa sieci wodociągowej Krasieniec Stary – wykonanie połączenia z wodociągiem Sułkowice-Zabrzezie

Całkowity koszt – 103 753,00 zł


2. Przebudowa sieci wodociągowej Władysław, Grzegorzowice Wielkie i Celiny – I etap: opracowanie projektu

Całkowity koszt – 36 900,00 zł


3. Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Widoma –Domiarki – Maszków przy drodze E-7

Całkowity koszt – 29 479,94 zł


 

4. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Poskwitów

Całkowity koszt – 340 266,05 zł


5. Budowa chodnika w miejscowości Iwanowice Dworskie w ramach budowy kanalizacji sanitarnej Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie

Całkowity koszt – 31 676,00 zł


6. Przebudowa drogi Sieciechowice

Całkowity koszt – 31 085,78 zł


7. przebudowa drogi Sieciechowice-Lesieniec -Toporek

Całkowity koszt – 59 171,04 zł


8. Przebudowa drogi Grzegorzowice Wielkie w kierunku Władysława

Całkowity koszt – 183 466,51 zł


9. Budowa drogi Iwanowice Włościańskie – Porwanów

Całkowity koszt – 137 090,51 zł


10. Przebudowa drogi gminnej nr 600140K- Sułkowice

Całkowity koszt – 118 163,35 zł


11. Przebudowa drogi gminnej- Krasieniec Stary Kopalina

Całkowity koszt – 78 890,30 zł


12. Przebudowa drogi gminnej- Biskupice Sucha

Całkowity koszt – 199 465,56 zł


13. Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Iwanowice

Całkowity koszt – 30 000,00 zł


14. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Sieciechowice –rewitalizacja centrum miejscowości

Całkowity koszt – 37 000,00 zł


15. Zakup nieruchomości w Sułkowicach

Całkowity koszt – 30 695,15 zł


16. Inwestycje w budynkach remiz OSP( OSP Damice, OSP Grzegorzowice Wielkie, OSP Maszków, OSP Sułkowice, OSP Biskupice, OSP Celiny, OSP Władysław, OSP Zalesie

Całkowity koszt – 417 053,60 zł


17. Zakup samochodu pożarniczego dla poprawy bezpieczeństwa

Całkowity koszt – 130 000,00 zł


18. Inwestycje w szkołach samorządowych i publicznych

Całkowity koszt – 473 157,29 zł


19.  Inwestycje z zakresu oświetlenia

Całkowity koszt – 93 708,81 zł

1. Remont dróg gminnych publicznych (Biskupice – 200 mb, Maszków – 680 mb, Iwanowice Włościańskie – 171 mb)

Całkowity koszt – 176 851,28 zł


2. Remont dróg gminnych wewnętrznych (Lesieniec – 86 mb, Przestańsko – 100 mb, Widoma – 60,5 mb)

Całkowity koszt – 22 766,75 zł


3. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (Poskwitów – 116 mb, Zagaje – 80 mb, Władysław – 136 mb, Sułkowice – 267 mb, Grzegorzowice Wielkie – 75 mb, Celiny – 240 mb, Iwanowice Dworskie – 74 mb)

Całkowity koszt – 152 459,28 zł


4. Inwestycje w budynkach remiz OSP (OSP Celiny, OSP Grzegorzowice, OSP Krasieniec Stary, OSP Maszków, OSP Narama, OSP Poskwitów, OSP Sieciechowice, OSP Widoma, OSP Władysław, OSP Zalesie, OSP Żerkowice)

Całkowity koszt – 243 599,60 zł


5. Inwestycje w szkołach samorządowych i publicznych

(Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach, Samorządowe Przedszkole „Słoneczne”, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej, Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach)

Całkowity koszt – 176 486,58 zł


6. Inwestycje z zakresu oświetlenia drogowego

Całkowity koszt – 133 635,24


7. Wykonanie miejsc postojowych przy boisku sportowym w Grzegorzowicach Wielkich

Całkowity koszt – 41 500,00 zł


8. Budowa placu zabawa w miejscowości Zalesie

Całkowity koszt – 15 581,00 zł


9. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Żerkowice

Całkowity koszt – 28 794,30 zł


10. Inwestycje w ramach rozbudowy infrastruktury wodociągowej (Krasieniec Stary – przebudowa sieci wodociągowej – 501,36 mb, rozbudowa sieci wodociągowej: Damice – 220 mb, Narama – 218 mb, Zalesie – 222 mb, odwiert studni rezerwowej w Naramie, zakup dwóch pomp do hydroforni w miejscowości Zaborze)

Całkowity koszt – 233 665,57 zł


11. Inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach w ramach środków z funduszu sołeckiego

Całkowity koszt – 179 547,50 zł


CAŁKOWITY KOSZT  INWESTYCJI – 1 404 887,10 zł 

1. Inwestycje na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych (873 mb nakładek dróg gminnych i 303 mb nakładek dróg wewnętrznych)

Całkowity koszt – 350 000,00 zł


2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Całkowity koszt – 35 000,00 zł


3. System monitoringu powodziowego (stacja opadowa w Imbramowicach)

Całkowity koszt – 23 000,00 zł


4. Inwestycje w szkołach samorzadowych (m.in. pracownia językowa w Gminnym Zespole Szkół w Iwanowicach)

Całkowity koszt – 250 000,00 zł


5. Modernizacja wodociagu w Lesieńcu (1030 mb)

Całkowity koszt – 90 000,00 zł


6. Hydrofornia w Sułkowicach

Całkowity koszt – 120 663,00 zł


7. Inwestycje z zakresu oświetlenia drogowego

Całkowity koszt – 112 070,00 zł


8. Inwestycje w budynkach OSP

Całkowity koszt – 250 000,00 zł


9. Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Władysławie i Żerkowicach

Całkowity koszt – 22 000,00 zł


10. Inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach w ramach funduszy wiejskich (m.in. parking przy szkole w Damicach, odwodnienie dróg gminnych (korytka, rowy)

Całkowity koszt – 370 000,00 zł

 

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI – 1 622 733,00 ZŁ 

Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Adres skrzynki ePUAP

/906q6gbxwt/skrytka

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek