Odpady komunalne

Odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty


Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

     System gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Iwanowice objęła nieruchomości zamieszkałe oraz domki letniskowe.
      Właściciele pozostałych nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. obiekty handlowe, usługowe, przemysłowe, instytucje) są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zawartej bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (wykaz firm).
      Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązują od 1 kwietnia 2021 r.)

Nowe opłaty mają na celu zachęcić mieszkańców do kompostowania odpadów biodegradowalnych. Ulga za kompostownik od sierpnia br. będzie wynosić 9,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Dla nieruchomości, które oddają odpady biodegradowalne stawki są następujące
– 35,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób;
– 35,00 zł od osoby miesięcznie od pierwszych 4 osób i 30,50 zł miesięcznie za piątą i każdą następną osobę, jeżeli nieruchomość zamieszkiwana jest przez więcej niż 4 osoby.

Dla nieruchomości, gdzie odpady biodegradowalne są kompostowane nowe stawki są następujące (opłata ulega zmniejszeniu o 9,00 zł od osoby miesięcznie w stosunku do nieruchomości, które posiadają kompostownik):
– 26,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób;
– 26,00 zł od osoby miesięcznie od pierwszych 4 osób i 21,50 zł miesięcznie za piątą i każdą następną osobę, jeżeli nieruchomość zamieszkiwana jest przez więcej niż 4 osoby.

Opłata roczna od nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości 160,00 zł – opłata stosowana jest od dnia 1 stycznia 2021.

 

Odpady gromadzone w sposób nieselektywny:

stawka opłaty wynosi 70,00 zł od jednego mieszkańca.

Powyższe opłaty są naliczane od osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości.

Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie tutejszego Urzędu lub na indywidualny rachunek bankowy.

Wpłat można dokonywać w rozliczeniu miesięcznym do końca każdego miesiąca lub kwartalnym w nieprzekraczalnych terminach:

-za okres od miesiąca stycznia do miesiąca marca – do 31 marca,
-za okres od miesiąca kwietnia do miesiąca czerwca – do 30 czerwca,
-za okres od miesiąca lipca do miesiąca września – do 30 września,
-za okres od miesiąca października do miesiąca grudnia – do 31 grudnia.”

Miejsce złożenia dokumentów Urząd Gminy Iwanowice – Dziennik Podawczy – parter, tel. 12 388 40 03, adres e-mail: sekretariat@iwanowice.pl

Szczegółowe informacje:
Urząd Gminy Iwanowice, Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – I piętro, pokój nr 11, Tel.: 12 388 40 03 wew. 19


Harmonogram zbiórki odpadów  

Pobierz harmonogram zbiórki odpadów na okres od 1 stycznia do 29 lutego 2024 r.
Pobierz harmonogram odbioru odpadów na okres od od 1 marca do 30 czerwca 2024 r.
Pobierz harmonogram zbiórki odpadów na okres od od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.

Pobierz harmonogram zbiórki odpadów od 01 września do 31 grudnia 2023
Pobierz harmonogram zbiórki odpadów od 01 lipca do 31 sierpnia 2023
Pobierz harmonogram zbiórki odpadów od 01 stycznia do 30 czerwca 2023

Pobierz harmonogram zbiórki odpadów od 01 kwietnia do 30 czerwca 2022
Pobierz harmonogram zbiórki odpadów od 01 lipca do 31 sierpnia 2022
Pobierz harmonogram zbiórki odpadów od 01 września do 31 grudnia 2022


Segregacja odpadów komunalnych

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

Zasady segregacji odpadów w języku ukraińskim / Правила розділення сміття

https://www.gov.pl/web/klimat/zasady-segregacji-odpadow-w-jezyku-ukrainskim


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów – PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Iwanowicach Dworskich ul. Wiosenna 38 (plac przed Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Iwanowicach)

Punkt czynny będzie w czynny od kwietnia do końca października, w każdą sobotę miesiąca z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 9.00 do 13.00
 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Iwanowice:

 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady ulegające biodegradacji (zielone)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prac niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (maksymalnie 5 worków do 25kg każdy na gospodarstwo, miesięcznie)
 • wszelkie szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe
 • puste worki po nawozach
 • odpady problematyczne (np.: okna, drzwi, wanny, sedesy, spłuczki, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, wykładziny, gumoleum, dywany)
 • zużyte opony z gospodarstwa domowego (nie więcej niż 8 opon rocznie na gospodarstwo). NIE PRZYJMUJEMY OPON Z SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ORAZ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH.

Na PSZOK zabrania się dostarczania odpadów od firm wulkanizacyjnych

PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych.
 
Regulamin – Pobierz

Szczegółowe informacje:
Urząd Gminy Iwanowice, Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – I piętro,
pokój nr 11, Tel.: 12 388 40 03 wew. 19


Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykaz podmiotów świadczących usługi komunalne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Lp.Nazwa podmiotuAdresTelefonREGONNIP
1F.H.U Przemysław Kosiorul. Ogrodowa 3
32-087 Wola Zachariaszowska
691 387 171360981594513-011-39-52
2WC SERWIS sp. z o.o. Spółka Komunalnaul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
  648-27-30-408
3F.H.U Ewa Kosiorul. Ogrodowa 3
32-087 Wola Zachariaszowska
691 387 171120828170945-134-36-00
4Usługi Rolnicze, Transport i Wywóz Ściekówul. Do Cegielni 22,
32-097 Zielonki
508-072-577350360724945-142-70-53
5Jolanta Mrozowska „Asen-Wuko”Jerzmanowice 17
32-048 Jerzmanowice
12 3895343351490363677-124-34-94
6FHU Karcz Wiesław KarczNiedźwiedź 108a      32-090 Niedźwiedź667-126-210357156659682-104-75-66
7Zakład Usługi Asenizacyjne Aneta GumulaUl. Karola Wojtyły 46
32-095 Żerkowice
607 740 900381130925679-250-54-85
8FHU Daniel KrokoszWola Zachariaszowska ul. Akacjowa 15, 32-087 Wola Zachariaszowska663 433 633120560163944-188-21-23
9Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikachul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
12-388-10-43 350534621 682-000-37-10
10Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowice sp. z o.o.ul. Racławicka 41
32-200 Miechów
  659-154-79-04
11.Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią sp. z o.o.ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie12 352 52 51 512 710 051 682-178-17-57


Szczegółowe informacje:

Urząd Gminy Iwanowice, Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – I piętro,
pokój nr 11, Tel.: 12 388 40 03 wew. 19


Rejestr działalności regulowanej

LpNAZWA FIRMYNIPREGONNr rejestru
1FCC Polska Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze676-215-76-483571907391/2012
2TAMAX Sp. z o.o., Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów656-233-73-923818800982/2012
3Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Krakowie, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków675-000-65-473506413923/2012
4Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach ul. Kosmowskiej 6 m 94, 42 – 224 Częstochowa573-025-01-431506280384/2012
5Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30 – 841 Kraków679-000-95-983515024745/2012
6SITA MAŁOPOLSKA Sp. z o. o., ul. Kosiarzy 5a, 30 – 731 Kraków734-106-65-874906554316/2012
7MIKI Recykling Sp. z o. o., ul. Nad Drwiną 33, 30 – 841 Kraków676-227-94-463568815078/2012
8REMONDIS Kraków S. A. ul. Półłanki, 30-740 Kraków679-257-75035705404810/2012
9Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o. o. w Krakowie, ul. Barska 12, 30 – 307 Kraków676-24-60-43012272952511/2012
10Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień, ul. Wesoła 100, 32 – 089 Prądnik Korzkiewski945-102-89-3335075924812/2012
11„EKOM” Maciejczyk Sp. j., ul. Paderewskiego 18, 25-004 Kielce959-10-39-98329080423914/2012
12Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, ul. Tyniecka 1, 32-050 Skawina656-224-06-8126047456418/2017
13ANBUD” Firma Usługowo – Handlowa Andrzej Zyguła, Trąbki 451, 32-020 Wieliczka583-263-20-5512264434919/2022
14Ecopell Sp. z o.o., Januszowice 120, 32-090 Słomniki682-177-83-0138167574820/2022

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Adres skrzynki ePUAP

/906q6gbxwt/skrytka

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek