Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

Szanowni Państwo,

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r., jak co roku, przedstawię w marcu, gdzie zawarte będą wszystkie dochody i wydatki oraz zrealizowane zadania roczne i planowane działania wieloletnie. Poniżej chciałabym przedstawić syntetyczne podsumowanie bieżącego roku w ramach działań Urzędu Gminy.

W 2017 r. kontynuowaliśmy rozwój infrastrukturalny gminy oraz pozyskaliśmy kolejne środki unijne na inwestycje, których realizacja odbędzie się głównie w następnej kadencji. Za szczególny sukces tego roku uważam sprzedaż gazociągu w Biskupicach i Sieciechowicach Polskiej Spółce Gazowniczej, która i tak dzierżawiła te dwie sieci gazowe oraz czerpała zyski ze sprzedaży gazu. Gmina Iwanowice będąc ich właścicielem otrzymywała rocznie kilka tysięcy dochodów z dzierżawy, jednocześnie ponosiła prawie 100 tys. kosztów (głównie związanych z opłatą za korzystanie z pasa drogowego w Sieciechowicach). Ponadto, w związku z brakiem własności PSG nie było zainteresowane rozbudową gazociągu w Sieciechowicach oraz w kierunku Celin i Grzegorzowic. Obecnie spółka gazownicza deklaruje chęć rozbudowy sieci, widząc duże zainteresowanie mieszkańców przyłączami gazowymi. Wnioski o przyłącza, które zbieraliśmy od mieszkańców zostaną na początku 2018 roku przekazane PSG, gdy spółka stanie się pełnoprawnym właścicielem obu sprzedanych sieci gazociągowych. Działania związane ze sprzedażą tych dwóch nitek ciągnęły się od prawie 10 lat. Moim poprzednikom nie udało się przekonać spółki gazowniczej do ich kupna. Dużym plusem tej sprzedaży jest również zwiększenie dochodów Gminy o kwotę 886 000 zł (netto), co sprawi że ten rok budżetowy zakończymy bez emisji obligacji spłacając jednocześnie długi z lat poprzednich na kwotę 1 434 560 zł. Zatem zadłużenie na koniec roku powinno wynosić ok. 7 mln 230 tys. zł (gdy rozpoczynałem w 2015 r. kadencję, to zadłużenie po poprzedniku wynosiło – ok. 7 mln 500 tys. zł.).

W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych kontynuowaliśmy m.in. modernizację dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, budowę chodników, wodociągów i kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę oświetlenia. Szczegółowo o tych inwestycjach informowaliśmy w Głosie Iwanowic oraz na stronach internetowych UG. Na ten cel przeznaczyliśmy w sumie ponad 3 mln złotych. Ponadto, na kwotę ponad 650 000 zł zrealizowaliśmy inwestycje w budynkach szkolnych w Damicach, Poskwitowie, Iwanowicach i Widomej oraz świetlicy wiejskiej w Poskwitowie Starym. W zakresie sportu i rekreacji zmodernizowaliśmy plac zabaw przy przedszkolu w Sieciechowicach oraz rozbudowaliśmy infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w Żerkowicach i Zalesiu. O wydatkach na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową szczegółowo pisałem w osobnym tekście, dotyczącym podsumowania wsparcia dla OSP w 2017 r. Warto również podkreślić, że w tym roku na granty dla organizacji pozarządowych przeznaczyliśmy kwotę 345 000 zł (pozyskując na ten cel m.in. środki z Urzędu Wojewódzkiego i EFS), w ramach której finansujemy kluby sportowe, Orkiestrę Dętą “Tempo” z Iwanowic, Ośrodki Wsparcia dla seniorów oraz projekty wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Kończący się rok 2017 był także czasem pozyskania kolejnych dużych środków unijnych przeznaczonych zarówno na działania inwestycyjne jak i szkoleniowo-edukacyjne. W ramach projektów infrastrukturalnych pozyskaliśmy środki unijne na głęboką termomodernizację budynków szkolnych w Iwanowicach i Celinach (ok. 2,5 mln zł – wartość całkowita kosztów), oczyszczalnie przydomowe (ok. 2,3 mln zł), ścieżki rowerowe (ok. 3 mln zł), budowę centrum rekreacyjno-sportowego wokół parkingu i kościoła w Iwanowicach (ok. 700 000 zł), rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach, Sieciechowicach, Maszkowie (ok. 4 mln zł). W ramach projektów edukacyjnych pozyskaliśmy kwotę 250 000 zł na bezpłatne szkolenia w ramach projektu LOWE (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji) oraz prawie 1 mln zł na projekt pn. Planeta marzeń, który pozwoli uruchomić w 2018 r. placówkę dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży w szkole w Grzegorzowicach. W tym roku kontynuowany był również projekt przebudowy drogi powiatowej łączącej Iwanowice z Widomą (wystąpiliśmy o decyzję ZRID, w przyszłym roku rozpoczniemy przebudowę drogi) oraz projekt GOPS – Czas na zmiany – zainwestuj w siebie. Zakończyliśmy realizację projektu partnerskiego dotyczącego e-administracji, którego efektem jest m.in. portal interesanta o którym szczegółowo piszemy na stronach UG. Ponadto, w 2017 r. zostały złożone do oceny 4 projekty: na rewitalizację miejscowości Biskupice, Maszków i Sieciechowice; dalszą rozbudowę kanalizacji w miejscowościach Iwanowice, Lesieniec i Sieciechowice, uruchomienie dziennego ośrodka wsparcia dla seniorów w szkole w Grzegorzowicach oraz utworzenie spółdzielni socjalnej zajmującej się usługami komunalnymi. Piąty projekt złożymy w styczniu 2018 r. na budowę centrów sportowo-rekreacyjnych w Grzegorzowicach i Sułkowicach.

Podejmujemy także cały szereg działań związanych ochroną czystego powietrza. Pozyskaliśmy środki z WFOŚiGW na wymianę 40 pieców, otrzymaliśmy dofinansowanie unijne w ramach projektu partnerskiego na wymianę pieców z środków unijnych (realizacja w 2018 r.) oraz przygotowaliśmy duży projekt partnerski na budowę paneli fotowoltaicznych, solarów czy pomp ciepła, który został złożony na konkurs do MRPO. Całkowita wartość dofinansowania na piece wynosi prawie 1,5 mln zł.

Problemem bieżącego roku były przedłużające się procedury związane z podpisywaniem umów na realizację projektów unijnych, co sprawiło, że inwestycje oświatowe, rewitalizacyjne oraz budowa “przydomówek” zostanie rozpoczęta dopiero w roku przyszłym.

Jeśli chodzi o sprawy kadrowe w Urzędzie Gminy to przedstawiały się one następująco. Staż zawodowy w Urzędzie Gminy Iwanowice w roku 2017 odbywało 5 osób, z czego 2 osoby odbywały staż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a jedna osoba staż
w Urzędzie na stanowisku gospodarczym. W ramach robót publicznych na stanowisku biurowym zatrudnione były 4 osoby, w tym 1 osoba w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek. Natomiast na stanowisku gospodarczym w Urzędzie była zatrudniona 1 osoba. Prace społecznie – użyteczne od marca do listopada wykonywało łącznie 6 osób. Były to głównie prace porządkowe: sprzątanie śmieci z rowów przy drogach w poszczególnych miejscowościach, koszenie trawy, przycinanie krzaków na terenie Gminy oraz drobne prace remontowe. W Urzędzie Gminy w ciągu roku praktykę zawodową na stanowiskach biurowych odbywało 2 studentów i 1 uczeń. W 2017 roku Sąd Rejonowy w Krakowie skierował do Urzędu Gminy w Iwanowicach 4 „skazanych”, dodatkowo 3 osoby kontynuowały wykonywanie pracy na cele społeczne z roku 2016. Były to kary wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne
w wymiarze od 1 miesiąca/20-30 godzin do 18 miesięcy/20 godzin, przy czym dwóch skazanych do tej pory nie wykonało orzeczeń.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2017 r. wyniosło: 33,96 etatów, w tym:
1 osoba od 9 grudnia 2016 r. do 7 grudnia 2017 r. przebywała na urlopie rodzicielskim,
1 osoba od 15 sierpnia 2017 r. przebywa na urlopie macierzyńskim,
od miesiąca lutego do listopada byli zatrudnieni pracownicy w ramach robót publicznych z Urzędu Pracy, co stanowiło 2,50 etatów w skali roku.

Dziękuję wszystkim urzędnikom za dobrą współpracę oraz radnym i sołtysom za aktywne wspieranie realizacji poszczególnych inwestycji. Dziękuję także mieszkańcom, druhom OSP, organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, którzy poprzez swoje działania przyczynili się do rozwoju naszej gminy w kończącym się 2017 r.

Z wyrazami szacunku,

Robert Lisowski

Wójt Gminy Iwanowice

Poprzedni Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. “Kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Iwanowice” – etap I – Modernizacja energetyczna budynku S.P. w Iwanowicach
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek