Ważny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Ważny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W dniu dzisiejszym (17.02.2016 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie skargi jaką złożyli do WSA Panowie: Michał Znamirowski, Tadeusz Basiak i Krzysztof Zadora na uchwałę Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (…) oraz trybu i zakresu prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.

Panowie zaskarżyli następujące punkty uchwały Rady Gminy:
Paragraf 4 ust. 2 – O wysokości kwoty dotacji należnej na jednego ucznia jednostki Wójt Gminy Iwanowice informuje pisemnie wnioskodawcę do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Jednostka dla której Wójt ustalił wysokość dotacji zwana jest dalej „uprawnionym do dotacji”.
Paragraf 7 ust. 2 – Ustalona kwota zobowiązania Gminy Iwanowice z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie do ostatniego dnia marca następnego roku budżetowego.
Paragraf 7 ust. 4 – Przepis ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy przed upływem terminu określonego w ust. 2 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu dotacji niewykorzystywanej do końca roku budżetowego, wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub jej pobrania niezależnie lub w nadmiernej wysokości stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych. W przypadku takim ewentualna kwota zobowiązania Gminy Iwanowice z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia kiedy decyzja administracyjna kończąca postępowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanie się ostateczna.
Paragraf 7 ust. 6 – Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki oświatowe a także organy je prowadzące zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji zgodnie z art. 80 ust. 3d lub art. 90 ust. 3d ustawy.
Paragraf 8 ust. 1 – Środki dotacji przekazanej w roku tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia, albo wydatkami roku, którego dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji odpowiednio za rok ubiegły lub za lata wcześniejsze w których się należała.
Paragraf 8 ust. 2 – Do rozliczenia dotacji z ust. 1 stosuje się § 7 i § 9, z tym że załącznik nr 3 należy wypełnić oddzielnie dla dotacji roku bieżącego i oddzielnie dla każdej z dotacji otrzymanej za rok lub za lata ubiegłe.
Paragraf 10 ust. 3 – Kontrolujący może zażądać przedłożenia dla celów kontroli kopii dokumentów związanych z przedmiotem kontroli przez kontrolowaną jednostkę wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
Paragraf 13 ust. 1 – Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji dla jednostki umieszcza się na trwałe opis określający nazwę jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy Iwanowice dla jednostki.

Wyrok WSA w Krakowie w zdecydowanej większości potwierdził słuszność działań Urzędu Gminy w zakresie kontroli szkół prowadzonych przez osoby fizyczne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchyli jedynie paragraf 7 ust. 4, co oznacza, że Urząd Gminy ewentualne dopłaty do szkół publicznych za ubiegły rok budżetowy będzie regulował do końca marca roku następnego, bez względu na wynik przeprowadzonych kontroli. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, to zwrot tych środków nastąpi w oparciu o decyzję administracyjną.

Pozostałe punkty, które zostały zaskarżone, WSA w Krakowie uznała za zgodne z prawem, co więcej Przewodnicząca składu sędziowskiego wydająca wyrok w swej mowie uzasadniającej stwierdziła m.in. iż szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne w zakresie rozliczeń obowiązuje nie tylko ustawa o systemie oświaty, ale także ustawa o finansach publicznych. Oznacza to, że wydatki te muszą być celowe, efektywne i oszczędne oraz rozliczane jak każde inne środki publiczne.

Dla wszystkich oczekujących zewnętrznego potwierdzenia celowości przeprowadzonych kontroli przez Urząd Gminy mamy dobrą informację. Jest pierwsze sądowe potwierdzenie naszych działań. Dla w dalszym ciągu nieprzekonanych mam propozycję, aby zapoznali się z rozliczeniami wyżej wymienionych Panów za rok ubiegły oraz protokołami z kontroli za lata 2012 i 2013. Proponuję sprawdzić, w jaki sposób wydatkowano dotacje oświatowe oraz czy było to zgodne z uchwałą Rady Gminy. Link do rozliczeń: https://iwanowice.pl/aktualnosci/293/o-rozliczeniu-szkol-publicznych-okradaniu-i-kilku-innych-sprawach

Robert Lisowski

Wójt Gminy Iwanowice

Poprzedni Ostatnie pożegnanie Ś.P. Adama Musiałka
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Adres skrzynki ePUAP

/906q6gbxwt/skrytka

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek