Zarządzenie Nr O.9.2023 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice na rok 2023 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr O.9.2023 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice na rok 2023 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

ZARZĄDZENIE NR O.9.2023

Wójta Gminy Iwanowice

z dnia 23 stycznia 2023 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Iwanowice na rok 2023 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r . poz. 40), w związku z art. 15. ust. 2a -2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327) oraz Uchwały Nr L/485/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję Komisję do zaopiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący zadania publicznego Gminy Iwanowice na rok 2023 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w następującym składzie:

 • Paulina Czekaj – Przewodniczący Komisji
 • Dorota Bartuś – członek Komisji
 • Wiktoria Adamek – członek Komisji

§ 2. 

Wprowadzam Regulamin Pracy Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji konkursowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr O.9.2023

Wójta Gminy Iwanowice

z dnia 23 stycznia 2023 r.

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

do zaopiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs realizacji zadania publicznego Gminy Iwanowice na rok 2023 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 1.

Podstawą pracy Komisji jest Uchwała Nr L/485/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. oraz niniejszy Regulamin. 

§ 2.

Zadaniem Komisji jest:

1. Dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków złożonych przez podmioty ubiegające się o dotację w ramach konkursu dotyczącego zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2023.

2. Przedstawienie Wójtowi propozycji wyboru podmiotów oraz kwot dotacji dla tych podmiotów.

3. Sporządzenie protokołu końcowego z prac Komisji.

§ 3.

1. Komisja pracuje w składzie powołanym przez Wójta Gminy w drodze Zarządzenia.

2. Prace Komisji Konkursowej mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący Komisji.

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Członkowie Komisji składają oświadczenie o bezstronności i pokrewieństwie zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

6. Komisja dokonuje oceny na podstawie Karty Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z dnia 12 stycznia 2023 r. 

§ 4.

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zawiera ustalenia Komisji. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 

§ 5.

Przewodniczący Komisji przedkłada Wójtowi Gminy protokół z posiedzenia Komisji z propozycjami przyznania dotacji podmiotom bądź odmowy jej przyznania wraz z uzasadnieniem.

§ 6.

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji w wysokości zaproponowanej przez Komisje podejmuje Wójt Gminy w drodze pisemnej adnotacji na przedłożonym przez Komisje protokole i w formie Zarządzenia.

§ 7.

Dodatkowe informacje – termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

§ 8.

Wykaz podmiotów, którym udzielono oraz nie udzielono dotacji, podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,  na stronie internetowej Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iwanowice pod adresem:

2023 | BIP

Poprzedni Zarządzenie Nr O.8.2023 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwanowice w 2023 roku
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Adres skrzynki ePUAP

/906q6gbxwt/skrytka

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek