Zapytanie ofertowe – Prace utrzymaniowe w obrębie pasa drogowego dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Iwanowice

Zapytanie ofertowe – Prace utrzymaniowe w obrębie pasa drogowego dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Iwanowice

Uwaga: 05.01.2022 – Zmiana załącznika nr 1 – Formularz ofertowy i załącznika 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania.

Numer sprawy: IGKR.271.1.1.2023.MK             Iwanowice Włościańskie, 02 stycznia 2023 r.

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiot zapytania dotyczy:

„Prace utrzymaniowe w obrębie pasa drogowego dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Iwanowice”

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Iwanowice nr O.6.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł.

Zamawiający:

Gmina Iwanowice, 32-095 Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11

www.iwanowice.pl, sekretariat@iwanowice.pl, tel. (012) 388-40-03 / fax (012) 388-40-30

 Opis przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie robót polegających na następujących pracach:

 1. Praca koparką podsiębiernej
 2. Odtworzenie rowu bez odwozu ziemi (na odkład) do 0,4 m3/1mb
 3. Odtworzenie rowu z odwozem ziemi do 0,4 m3/1mb
 4. Zbieranie pobocza z odwozem urobku – średnia szerokość 0,5 m; średnia grubość zbierania 0,10 m
 5. Usługa samochodem ciężarowym
 6. Montaż korytek betonowych typu mulda – materiał po stronie Zamawiającego.
 7. Mechaniczne udrażnianie przepustów. Średnia długość przepustu – 6,0 m, średnia średnica przepustu FI600

W ilości zgodnej z przedstawioną w formularzu ofertowym.

W ofercie należy podać:

 1. Cenę jednostkową netto, wartość netto i wartość brutto za wykonanie prac.
 2. Warunki płatności (ilość dni od daty wystawienia faktury).
 3. W cenie oferent winien uwzględnić całość kosztów niezbędnych do wykonania robót.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

            Dokumenty wymagane:  

 1. Formularz ofertowy zgodny z załączonym wzorem
 2. Należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)

Kryteria oceny ofert:

 • cena – 100%

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach osobiście w Urzędzie Gminy Iwanowice, pok. Nr 1 /sekretariat/,  emailem na adres sekretariat@iwanowice.pl, faksem 12 388 40 03. Termin składania ofert upływa dnia 09 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 Koperty powinny być oznaczone, z dopiskiem „Prace utrzymaniowe w obrębie pasa drogowego dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Iwanowice”

            Uwagi:

 1. Po dokonaniu oceny przedstawionych ofert, oferenci którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Prace będą zlecone każdorazowo przez Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Iwanowice w zależności od zaistniałych potrzeb
 3. Ilości robót są orientacyjne i mogą nastąpić zmiany w zależności od potrzeb jakie powstaną w ciągu trwania umowy.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 5. Umowa zostanie podpisana na określony rodzaj zadania lub określone rodzaje zadań, z wykonawca który na danym zadaniu lub danych zadaniach zaoferował najkorzystniejszą cenę.
 6. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Iwanowice po cenach jednostkowych zaoferowanych w formularzu ofertowym.

               Z up. WÓJTA

         Paweł Marczyk

Kierownika Referatu Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

(Zamawiający)

Poprzedni Zapytanie ofertowe – Prace remontowo – budowlane w obrębie pasa drogowego dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Iwanowice
Godziny Urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00 
Wt – Czw: 8:00  – 16:00 
Pt: 8:00  – 15:00 

 

Media społecznościowe:

Numer konta bankowego:

17 8614 0001 0020 0000 1720 0034

Kontakt

Gmina Iwanowice,
ul. Ojcowska 11,

32-095 Iwanowice Włościańskie

woj. małopolskie, Polska

Adres skrzynki ePUAP

/906q6gbxwt/skrytka

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 
Ustawienia ciasteczek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazwa ciasteczka WŁ/WYŁ

Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu  www.iwanowice.pl jest Urząd Gminy Iwanowice, 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, NIP: 682-16-34-453,
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie  w  urządzeniach  końcowych  plików  cookie  (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CETI s. c. ul. Pilotów 21/1, 31-456 Kraków, NIP: 958 16 07 285.

2. Informacje w formularzach. 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,)
 3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora Danych Osobowych
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera. 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych. 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora Danych Osobowych.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek